Ubezpieczenia w razie macierzyństwa i choroby

Ubezpieczenia w razie macierzyństwa i choroby

Obowiązkowe ubezpieczenia w przypadku choroby albo też macierzyństwa obejmują zawsze pracowników. Osoby, które zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem i wykonują prace na zasadzie umowy zlecenia albo umowy agencyjnej lub też prowadzą samodzielną działalność gospodarczą mogą także ubezpieczyć się dobrowolnie na wypadek choroby. Ubezpieczeniem tym są też objęte wolne zawody, do których zalicza się twórców i artystów lub lekarzy. Składania ubezpieczenia na wypadek choroby albo macierzyństwa wynosi 2,45% w odniesieniu do podstawowego progu stawkowego.

W całości składka ta jest pokrywana z wynagrodzenia pracownika. Dla płatnika składek ubezpieczenia tego są przewidziane takie świadczenia jak zasiłek chorobowy. Przysługuje on ubezpieczonemu w czasie, kiedy zachorował w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego. Prawo do tego zasiłku przysługuje ubezpieczonemu po okresie tak zwanego oczekiwania. Świadczenie pieniężne z tytułu zasiłku chorobowego ubezpieczony otrzymuje w razie, gdy ubezpieczenie chorobowe trwa nieprzerywalnie 30 dni. Osoba, która przybywa na ubezpieczeniu dobrowolnie nabywa prawo do zasiłku po okresie 90 dni. Wypłacanie zasiłku od pierwszego dnia choroby przysługuje ubezpieczonemu, który płaci składki przez co najmniej 10 lat.  

Podobne artykuły

Reklama na forach internetowych
Fora internetowe to nie tylko miejsce dyskusji Internautów, ale także możliwość reklamy wielu...
Na koncert!
Koncerty zespołów muzyki popularnej to gratka dla melomanów i osób, któr...
Jaką zabawkę kupić noworodkowi?
Wybierając się w odwiedziny do rodziny lub znajomych, którym właśnie urodziło się dziecko czę...
Zalety budowy domów szkieletowych
Budowa własnego domu to bardzo ważne i odpowiedzialne zajęcie. Nie każdy posiada wiedzę i umiejętnoś...